Гаранционни условия и рекламации

         „ЗВИ“ ООД гарантира, че предлаганите в нашите магазини продукти са с проба и печат на среброто 925, т.е. съдържанието на чистото сребро в сплавта е  92.5%, а останалите 7.5% са други метали, най-често мед.

 

Предлагаме и бижута с камъни Swarovski, като е възможно някои от елементите на бижутата да са посребрени, а не изцяло изработени от сребро.

 

Даваме гаранция за всяко наше изделие съгласно Закона за защита на потребителите.


С покупката на стока (бижу, икона) през онлайн платформата или физическите магазини от веригата "Сребро-925“, Вие се съгласявате, че при получаването, стоката:

· е била в приемлив търговски вид;

· била е годна за ползване;

· не е имала видими дефекти;

· ако е имало камъни, те са били на мястото си;

· ако е имало закопчалки те са били в изправност;

· била е в съответствие с договора за покупка;

· синджирите са били без видима деформация, не са били огънати или пречупени, от тях няма липсващи съставни елементи.

 

„ЗВИ“ ООД гарантира, че всеки продукт, продаден от първа ръка на краен клиент, е без дефекти както в компонентите и материала, така и в изработката, при нормална употреба, определена в ръководствата на потребителя и посочена в раздел „Инструкция за поддръжка на бижута“ по време на гаранционния срок. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

Гаранцията на закупен от нас продукт е стандартна и касае само производствени (фабрични) дефекти на стоките, предлагани от „ЗВИ“ ООД за срок от 24 месеца след закупуването им.


При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят (клиентът) има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален[1] в сравнение с другия.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от разстояние, се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, като за целта не се изискват допълнителни такси или разноски от потребителя.

 

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му:

1. касова бележка и/или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. документи, от които е видно кога е получена стоката (ако същата е изпращана с куриер или пощенски оператор, копие от товарителница или друг документ, от който да е видно кога е получена стоката).

4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на закупените продукти от „ЗВИ“ ООД.

Стоки, върнати за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на горните документите, доказващи, че закупената стока е от „ЗВИ“ ООД. От представените документи следва да се установи по безспорен начин кога е закупена стоката от „ЗВИ“ ООД, както и кога е открит дефектът й. За валидно предявена рекламация се счита отправената по безспорен начин рекламация до „ЗВИ“ ООД – устно или чрез изпращането на заявление за рекламация, изпратено до седалището и адреса на дружеството или адреса на някои от физическите ни магазини, посочени във формата за контакт

 

„ЗВИ“ ООД си запазва правото да откаже приемането на рекламация или да не уважи гаранция - при липса на всички горепосочени документи или при повреди и дефекти, които са умишлено причинени или са вина на клиента. Възможно е "ЗВИ" ООД да откаже гаранция, при дефекти на бижутата/иконите в следствие на:

1.Неправилна експлоатация;

2.Контакт с различни химикали, парфюми, декоративна или медицинска козметика, перилни или почистващи препарати, битова химия и др.;

3. Следи от изпускане върху твърда повърхност;

4. Следи от носенето в басейни, сауни, джакузита или къпане с бижутата.

5. Деформиране от натиск или липса на камъни или съставни части от тях.

6. Пукнатини или драскотини, дължащи се на дефекти, причинени от транспортиране, ръчни манипулации или лошо третиране от страна на клиента.

7. Скъсани или деформирани синджири или липсващи съставни части от тях.

8. Други случаи, в които „ЗВИ“ ООД безспорно установи, че дефектът или липсата на елементи е по вина на клиента и не се дължи на фабричен (производствен) дефект.

 

Моля да имате предвид, че предлаганите от нас стоки (бижута, икони) са изработени от благороден метал, който може да бъде деформиран или повреден. Правилната експлоатация и грижа за бижутата/иконите са от съществено значение за по-дългия им "живот". 


„ЗВИ“ ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на продуктите, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта в сервиза на Дружеството, включително и за проведения процес на рекламация.

Настоящите гаранционни условия и възможност за рекламация не изключват правата на потребителите съгласно чл. 112-115[2] Закона за защита на потребителите.

 

„ПОТРЕБИТЕЛ“ съгласно Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

 

В случай, че имате въпроси, може да се свържете с нас на тел: 0895 75 34 55 или и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg


[1] Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.